Urban curator
Sabrina Lindemann
info@optrekbinckhorst.nl
+31 (0)6 4001 2241+31 (0)6 4001 2241
Den Haag

Mobiele Kiosken

De twee mobile kiosken zijn het zichtbare icoon van het project ReSourceCity Binckhorst waarin het creëren van nieuwe producten en/of diensten door het slim verbinden van bestaande ‘resources’ (lege ruimtes, sociaal-cultureel kapitaal, machines, (rest)materialen, kennis, vaardigheden etc) uit de Binckhorst centraal staat.

Mobiele Kiosken HIPPE HORST & BRUTE BINCK

In 2014 bouwde Denis Oudendijk ir. (REFUNC) en zijn team in samenwerking met plaatselijke ondernemers uit de Binckhorst en door het gebruiken van lokale (rest)materialen, kennis en vaardigheden uit het gebied de twee mobile kiosken die in de komende tijd vaker te zien zullen zijn. De twee mobile kiosken brengen met diverse activiteiten en spontane acties verschillende locaties in de Haagse Binckhorst onder de aandacht maar zullen ook in de binnenstad als ‘ambassadeur’ van de Binckhorst op evenementen en festivals gaan staan.

Mede mogelijk gemaakt door: giften in natura en in tijd van de ondernemers uit de Binckhorst en financiële ondersteuning door Stichting DOEN en de gemeente Den Haag.


Urban curating is een strategie van communicatie en verbindingen: door het samenbrengen van verschillende terreinen, het esthetische en politieke, het sociale en het symbolische, maakt urban curating er deel van uit. Door het leggen van dwarsverbanden tussen de verschillende actoren op de diverse terreinen, wordt het potentieel voor verandering ontsloten.