Urban curator
Sabrina Lindemann
info@optrekbinckhorst.nl
+31 (0)6 4001 2241+31 (0)6 4001 2241
Den Haag

Praktijk kennis

Middels netwerken, projecten, interacties, onderzoek en reflectie creëert OpTrek samen met bewoners of ondernemers impulsen die een ontwikkeling vanuit het gebied op gang brengen. Bestaande kwaliteiten en potenties van plekken en mensen zijn het vertrekpunt. Gebiedseigen identiteit en kennis speelt in de projecten een grote rol.

 

Diensten

Sabrina Lindemann (Berlijn) is sinds 2002 projectleider van Mobiel projectbureau OpTrek*. Zij is sinds 1991 woonachtig in Den Haag en heeft veertien jaar praktijkervaring met het werken in wijken en gebieden die in transitie zijn.

Haar kennis en praktijkervaring richt zich op volgende onderwerpen:

Activering van stadswijken en gebieden die in verandering zijn. Participatie. Organische gebiedsontwikkeling. Tussentijd. Tijdelijk (ruimte)gebruik. Waardeontwikkeling. Bottom up – gebieds‘marketing’. Publieke kunst. Social Design. Co-Creatie. Mede-eigenaarschap. Circulaire economie.

Haar kennis en praktijkervaring richt zich op volgende methoden:

Werken met bestaande potenties en kwaliteiten van een plek. Het bedenken en uitvoeren van Interventies. Zorgvuldig sociale, culturele en fysieke potenties inventariseren. Procesontwerp. Verbeelding. Framing. Ruimte voor eigen initiatief bieden. Waardeontwikkeling. Het creëren van een ander perspectief zodat andere conclusies mogelijk zijn. Verbindingen leggen en het versterken van netwerken. Waarde creërende netwerken opbouwen. Mede-eigenaarschap creëren .

Wat kan zij uw aanbieden?
Sabrina Lindemann geeft regelmatig gastcolleges, lezingen en presentaties over haar praktijk voor grote en kleine groepen. U kunt haar uitnodigen als visiting-critic, voor het begeleiden van studenten, voor het geven van een master- class of advies.

Recente lezingen: Lindemann heeft recent presentaties gegeven bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, op de World Expo in Milaan in het NL paviljoen als onderdeel van het programma Urban Food for Thought sessions van de gemeente Den Haag, aan leden van de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur en aan studenten bij de Haagse Hogeschool. En zij was uitgenodigt voor het geven van een inspiratiesessie door Belvedere Maastricht en Bureau Europa, platform voor architectuur in Maastricht m.b.t. de ontwikkeling van het Sphinxgebied. Recent was zij spreker op de conferentie Ruimte voor de stad in Den Haag.

Heeft u nog vragen of bent u geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar: info@optrekbinckhorst.nl

Foto: tijdens de opening van de nieuwe Lunchboxx (Leo van Ruyven en Sabrina Lindemann).

Lees het artikel Ontwikkelaars zonder Eigendom, auteurs Saskia Beer, Sabrina Lindemann, Emelie Vlieger, uit Het Nieuwe Stadmaken uitgegeven door Trancity 2015

Bestuur van Mobiel projectbureau OpTrek bestaat uit: Maarten Schepers, voorzitter / Veronika Hekking, secretaris / Mark van de Velde, penningmeester / Annechien Meier, lid / Leontine Lieffering, lid

De interesse van Sabrina Lindemann voor de ontwikkeling van de stad is gebaseerd op haar persoonlijk ervaringen toen zij vanaf 1992 tot 2006 in de afbraakwijken van Den Haag woonde, eerst in de Schilderswijk en later in Transvaal. Tijdens de grootschalige herstructurering van deze wijken zag zij de stad letterlijk voor haar deur veranderen en maakte zij mee dat straat voor straat tegen de vlakte ging.

Dit leidde tot twee vragen:
-wat is de gedachtegang achter deze grootschalige rigoureuze herstructurering die zo veel consequenties heeft? Kan en moet dit niet anders?
-en wat zou haar eigen rol kunnen zijn als urban curator en kunstenaar binnen dit stedelijke vraagstuk.
In 2002 richtte zij samen met drie andere kunstenaars* Mobiel projectbureau OpTrek op om deze vragen in de praktijk te onderzoeken en concreet te maken.

* Annechien Meier (werkzaam als mede-projectleiding tot 2005), Leontine Lieffering (werkzaam tot 2003), Marjan Schoenmakers (werkzaam tot 2003)
 


Urban curating omvat alternatieve vormen van organisatie en activiteit, andere manieren om bij de omgeving betrokken te zijn en tussenruimten te verkennen die geschikt zijn voor toeëigening.