Methodieken

ander perspectief aanbieden, co-creatie, het opzoeken van grenzen, kennisontwikkeling, ontregeling, ruimte bieden voor eigen initiatief , strategische implementatie
 
Onderzoek Mobiele kiosk als ontmoetingsplek
Onderzoek Mobiele kiosk als ontmoetingsplek
Onderzoek Mobiele kiosk als ontmoetingsplek
Onderzoek Mobiele kiosk als ontmoetingsplek
Onderzoek Mobiele kiosk als ontmoetingsplek
Onderzoek Mobiele kiosk als ontmoetingsplek
Onderzoek Mobiele kiosk als ontmoetingsplek
Onderzoek Mobiele kiosk als ontmoetingsplek
Onderzoek Mobiele kiosk als ontmoetingsplek

Nieuwe voorzieningen in de Binckhorst
Praktijkonderzoek in het kader van het onderzoeksproject Haagse Havens

Vrijdag 15 juni 2012, 12 uur
Locatie: Polluxstraat/hoek Wegastraat Den Haag

De gemeente Den Haag buigt zich al geruime tijd over de inrichting van binnenstedelijk bedrijventerrein de Binckhorst. Het gebied is goed ontsloten voor auto, open¬baar vervoer en fiets, maar is niet ingericht als verblijfsgebied. Het is niet voetganger-vriendelijk, er zijn geen echte pleinen of parken en het heeft nauwelijks publieke voorzieningen. Toch liggen er kansen genoeg; met de haven, de kades, het water, de prachtige uitzichten en de dagelijkse stroom mensen die er naar hun werk gaan zou het gebied meer moeten bieden. Maar welke voorziening of activiteit moet je dan toevoegen? Wie moet het initiatief nemen, en wie wordt investeerder? Deze en andere vragen komen aan bod in het project Haagse Havens. De eerste onderzoeksresultaten over nieuwe functies en voorzieningen voor het gebied, verzameld middels een mobiele kiosk op locatie, zijn vrijdag 15 juni in de Binckhorst te beleven.

Hybride Kiosk
Voor het onderdeel Hybride Kiosk dat zich concentreert op een programma voor de openbare ruimte hebben Sabrina Lindemann (Mobiel Projectbureau OpTrek) en Denis Oudendijk (Refunc) een voorstel gemaakt. Het praktijkonderzoek van kunstenaarsorganisatie Cascoland (Fiona de Bell en Carina de Wit) is een eerste verkenning van de wensen van de zittende ondernemers en kansen t.a.v. een dergelijke hybride kiosk. Zij reisden in de afgelopen maand met hun eigen Mobiele Kiosk door de Binckhorst en streken op verschillende plekken neer. Naar aanleiding van ontmoetingen met voorbijgangers en ondernemers brachten ze in kaart welke functies of invullingen van een kiosk in de Binckhorst gewenst zijn. Kleine ondernemers hebben duidelijk meer behoefte aan voorzieningen in het gebied dan werknemers van grote kantoorgebouwen die vaak zelf al van alles in huis hebben. Maar welke voorzieningen zijn interessant voor beide partijen om hen naar de openbare ruimte te trekken? In hoeverre kunnen ook kleine ondernemers zelf bijdragen aan de invulling of functie van de Kiosk? Een cateringbedrijf dat handelt in gebraden kip zou dat vanuit de Kiosk kunnen aanbieden; de papieren bordjes komen dan van de naburige papierfabriek en een generator zou geleverd kunnen worden van de aannemer om de hoek.

Op vrijdag 15 juni van 11 tot 14 uur kunnen ondernemers en publiek de resultaten van het praktijkonderzoek beleven. Vanaf 11 uur rijden mobiele kiosken - van de ‘ouderwetse’ haringkar en de melkboer, tot de moderne koffiebakfiets en de Cascoland Mobiele Kiosk – een route door het gebied. Van 12 tot 14 uur vindt een lunch plaats aan de Polluxstraat, m.m.v. (onder voorbehoud) Pardis Sandwich, Koraal Vishandel, snackbar de Trekvliet, Jero papier, Hebbes Kringloop, HBB buurtserviceteam, Dopmeijer, Bakkie Plør.

Iedereen die wat meer reuring wil in de Binckhorst is van harte welkom.
 

Fotografie: Oski Collado

Haagse Havens
Haagse Havens (nov 2011- nov 2012) was een initiatief van kunst- en architectuurcentrum Stroom Den Haag en de afdeling stedenbouw van gemeente Den Haag. Het project werd ontwikkeld in samenwerking met Mobiel Projectbureau OpTrek en de afdeling RMIT van TU Delft. Haagse Havens presenteerde de stad als laboratorium voor het onderzoeken, uitvinden, ontwikkelen en testen van een nieuwe manier van stad maken. Een manier die op dit moment ook wordt omschreven als ‘organische stadsontwikkeling’. Haagse Havens concentreerde zich op drie belangrijke opgaven in het gebied Binckhorst en Laakhaven, op het verbinden van de bestaande cultuur van het gebied aan toekomstige ontwikkeling (Autonië, een manifestatie rond de cultuur van de auto), het creëren en benutten van publieke voorzieningen als katalysator voor de openbare ruimte (Hybride Kiosk), en het toevoegen van woningen en bewoners die de milieucontouren en hinderregels aan kunnen (Wild Wonen).


De methode van vermenigvuldiging betekent dat artistieke strategieën zich midden tussen de dingen bevinden, waar belangen botsen, waar door de markt gestuurde stadsplanning en stadsvernieuwing in het spel komt, en rekening moet worden gehouden met diverse belangengroepen.