Methodieken

onderzoek, verbindingen leggen, waarde creërende netwerken, werken met bestaande potenties en kwaliteiten
 
ReSourceCity Binckhorst Schetsontwerpen

Drie ontwerpbureaus hebben in de afgelopen maanden in opdracht van Mobiel projectbureau OpTrek onderzoek gedaan in de Binckhorst. Op 18 februari 2014 presenteerden zij hun bevindingen en mogelijkheden voor de Binckhorst. In de komende maanden worden ideeën en plannen verder uitgewerkt en gerealiseerd.

Tim Heijmans en Moniek Oerbekke (We-Are-AMP) hebben een eigen lettertype voor de Binckhorst ontworpen. Dit lettertype vormt de identiteit van het project ReSourceCity Binckhorst. De karakteristieken van de Binckhorst zijn omgezet in afzonderlijke letters die bij het schrijven telkens nieuwe verbindingen aangaan. Het lettertype is ontworpen in de vorm van een 'open type font, dat betekend dat de Binckhorst op elke computer te draaien is. Het staat het iedereen vrij om te lettertype te gebruiken. Met het nieuwe lettertype vindt de Binckhorst in elk geschreven tekst een nieuwe vorm en betekenis.

Krijn Christiaansen/Cathelijne Montens (KCCM) hebben een inventarisatie gemaakt van favoriete machines en gereedschappen van verschillende productiebedrijven in de Binckhorst. Het doel van deze inventarisatie was te komen tot een ontwerpmethodiek die het productiepotentieel van het gehele gebied in kaart bracht. Er werden machines van verschillende bedrijven gecombineerd tot ‘zelfstandige organismen’ die als een geheel weer iets kunnen produceren. Met deze zog. ‘Binckhorst Beings’ is het mogelijk over de muren van de afzonderlijke bedrijfshallen heen te kijken; het productiepotentiaal van het gehele gebied wordt daarmee vergroot.
In de Quick Scan zijn drie machine-organismen ontworpen: één van de organismen is er op gespitst de tweedeling van het industrieterrein die de Rotterdamse Baan (een afrit van de A4) komende jaren gaat veroorzaken door middel van een specifieke Binckhorstkleur te herstellen. Een ander organisme produceert, met het overschot aan beton van de betoncentrale, markeringen waardoor de verschillende bedrijven beter vindbaar zijn. Een derde levert een bijzondere onderhoudsdienst op, waarvan aangesloten bedrijven gebruik kunnen maken. Dit alles speelt zich af tegen de achtergrond van de toekomstige veranderingen die de aanleg van de Rotterdamse Baan in de Binckhorst met zich meebrengt. In de verdere ontwikkeling van het project zullen met behulp van de ‘Binckhorst Beings’ prototypes van de producten worden uitgewerkt.

Jan Jongert (Superuse Studios) heeft in de Quick scan een lokale bierbrouwer, een cateraar, een bakker en een paddenstoelenkweker in de Binckhorst samen gebracht. Hij toont hoe de reststroom van het ene bedrijf een grondstof voor de ander kan zijn. Het ecosysteem voor locale voedselproductie wordt ingezet om de (her)ontwikkeling van het bedrijventerrein een extra impuls te geven en de wederzijdse betrokkenheid in het gebied te vergroten. Dit onderzoek is gebaseerd op de principes van de Blauwe Economie waarbij zoveel mogelijk waarde wordt gecreëerd met de reeds aanwezige grondstoffen en activiteiten. In de verdere uitwerking gaat Jan Jongert een digitale tool bouwen waarmee diverse stromen in de Binckhorst zichtbaar gemaakt en aan elkaar gekoppeld kunnen worden; een zog. Oogstkaart en wordt de productieketen tussen de bakker en de brouwerij verder ontwikkeld.

 

Mede mogelijk gemaakt: door Stichting DOEN

 

De Binckhorst is een ‘rijk’ gebied met veel bestaande sociale, -culturele, -economische en fysieke ‘grondstoffen’. Maar deze zijn tot nu toe weinig met elkaar verbonden. Daardoor ontstaat geen meerwaarde voor het gebied. Met ReSourceCity Binckhorst geeft Mobiel projectbureau OpTrek een concreet impuls aan de Binckhorst en verbind de bestaande grondstoffen op verrassende wijze met elkaar. Op die manier kunnen nieuwe producten en diensten gecreëerd worden die aan behoeften uit het gebied zijn gekoppeld. Dat kunnen bijvoorbeeld concrete gebruiksvoorwerpen zijn maar ook nieuwe voorzieningen of diensten voor het verbeteren van de publieke ruimte.


Urban curating is een strategie van communicatie en verbindingen: door het samenbrengen van verschillende terreinen, het esthetische en politieke, het sociale en het symbolische, maakt urban curating er deel van uit. Door het leggen van dwarsverbanden tussen de verschillende actoren op de diverse terreinen, wordt het potentieel voor verandering ontsloten.