Methodieken

creëren van waardeketens, verbreden van investerend vermogen, werken met bestaande potenties en kwaliteiten
 
ReSourceCity Binckhorst WaardenLab

Het ReSourceCity-WaardenLab Binckhorst brengt kansen en onbenutte potenties van de Binckhorst letterlijk in kaart zodat meerwaarde gecreëerd kan worden voor de zittende bedrijven, vastgoed en de gehele Binckhorst. In de Binckhorst gaat in de komende jaren veel gebeuren. Onder ander door de forse ingrepen van de Rotterdamsebaan maar ook door snelle veranderingen in de samenleving. Op de ondernemers, gebruikers of eigenaren in het gebied komen veel uitdagingen af.

Vanaf juli 2015 vindt op initiatief van OpTrek het ReSourceCity-WaardenLab plaats een reeks sessies met ondernemers, eigenaren en de gemeente.
Onder leiding van Jan Jongert van Superuse Studios wordt gekeken naar onbenutte potenties van bedrijven. Elk bedrijfsproces leidt tot reststromen zoals industriële restproducten, afval, dode voorraad, (tijdelijk) leegstaande ruimte of het niet efficiënt kunnen inzetten van medewerkers, vrachtvervoer en grondstoffenstromen die kenmerkend zijn voor het bedrijf. Reststromen kosten het bedrijf vaak geld terwijl hier ook geld aan te verdienen is. In het WaardenLab brengen we de reststromen in kaart om deze om te zetten naar nieuwe kansen voor de bedrijfsvoering.

Onder leiding van Leo Hendriks (Rijksvastgoeddienst) vinden sessie plaats rond de ´Brede waarde benadering / ABC scan’. In de ABC scan wordt het vastgoed of bedrijf in het gebied bekeken vanuit vier verschillende invalshoeken die waarde creëren; economisch(vastgoed), sociaal(maatschappelijk), cultuur(historisch) en natuur(ecologisch). Naast de vier verschillende invalshoeken wordt het vastgoed of bedrijf ook op een locaal, regionaal en nationaal niveau bekeken. De verzamelde data die op die manier ontstaat geven samen een breed beeld van nieuwe ontwikkel- en investeringsmogelijkheden. Dat kan gaan om het slim herbestemmen van leegstaand vastgoed, maatwerk bij nieuwbouw, renovatie met overtollige materialen van de buren, of het betrekken van nieuwe huurders die een specifieke meerwaarde mee brengen voor het gebied.

Het doel van het WaardenLab is om de meest aansprekende kansen en waarden ook echt te verzilveren in toekomstige bedrijfs- en gebieds businesscases.


 

ReSourceCity - WaardenLab is een initiatief van Mobiel projectbureau OpTrek en in samenwerking met Bram Heijkers ontwikkeld.

Met dank aan: Superuse Studios en Leo Hendriks voor hun bijdrage. En de Werkfabriek voor de locatie.

Mede mogelijk gemaakt door: Stichting DOEN, Stroom Den Haag


WaardenLab te gast bij De Werkfabriek


Urban curating is een multidimensionale onderneming die reageert op wat er in een gegeven situatie noodzakelijk is, door die situatie te overstijgen, door te rebelleren tegen dwang en beperkingen – door middel van de verbeelding.