Methodieken

 
ReSourceCity Binckhorst Stadsfabriek

De Binckhorst als stadsfabriek voor mobiliteit

door Melle Smets

Gedurende de hele 20ste eeuw zijn werkplaatsen en fabrieken uit de stad geplaatst naar de Binckhorst. De grote diversiteit aan werkplaatsen en ambachten die dicht op elkaar zitten heeft een unieke mix van bedrijvigheid opgeleverd. Veel ondernemers hebben generatie op generatie in hun bedrijf op de Binckhorst geïnvesteerd en een groot sociaal netwerk opgebouwd. De komst van grote bedrijven zoals KPN, die de samenhang tussen de bedrijven bedreigde, is inmiddels gestagneerd. De grote autoshowrooms, die het gebied van autoactiviteit voorzagen, zijn verdwenen en komen ook niet meer terug. De tendens is dat de grote Showrooms zich centraal in het land positioneren. Peugeot, Toyota, BMW en Mercedes hebben zich daar al gevestigd.

Een nieuwe impuls voor de Binckhorst moet dan ook niet bij de herintroductie van verkooppunten van de grote automerken gezocht worden maar bij het herwaarderen van de reeds bestaande rijkdom aan ambachten, initiatieven en inventiviteit. Door deze rijkdom een prominente plek te geven om zich te tonen ontstaan vanzelf nieuwe verbindingen en werkterreinen. Op deze manier kan de verbazingwekkende verzameling van initiatief en expertise aaneen worden gesmeed tot een zinderende Stadsfabriek voor de mobiliteit met afdelingen zoals het Binck Tuning center, voor de pimpers - Binck Prototyping, voor de uitvinders - Binck Repairs, voor de opknappers - en Binck Rental, voor de huurders en mobiliteitsdelers.

 

BINCKHORST STADSFABRIEK MANIFEST
Geef de Haagse maakindustrie een nieuw leven!

Met het verdwijnen van de autoshowrooms uit de Binckhorst raakten veel van de autogerelateerde ambachtsbedrijven hun klanten kwijt. Met de oprichting van de BINCKHORST STADSFABRIEK krijgen deze ambachten een nieuw leven door het maken van sterke verbindingen met de opbloeiende technologie-en ontwerpbedrijven op de Binckhorst.

Voor het verbinden van deze oude ambachten met nieuwe technologie en ontwerp is een platform nodig waar het product centraal staat en waarin de unieke kwaliteiten van de maakindustrie op de Binckhorst met elkaar en daarbuiten op nieuwe, handige en vooral verrassende manieren worden samengebracht.

De BINCKHORST STADSFABRIEK gebruikt nieuwe cloud technologie waarmee diensten, ambachten en machines met elkaar verbonden worden zodat er zonder investeringen in gebouwen en machines een STADSFABRIEK ontstaat die eigenlijk alles kan maken wat een stad verlangt.

Door de oprichting van de BINCKHORST STADSFABRIEK wordt de kennis van de bestaande auto-en mobiliteitsgerelateerde ambachtsbedrijven als sociaal-cultureel kapitaal van de stad gerespecteerd én opnieuw geactiveerd als motor voor de Binckhorst.

De BINCKHORST STADSFABRIEK geeft de Haagse maakindustrie nieuw leven!

Ondersteun de BINCKHORST STADSFABRIEK en teken dit manifest!


Het BINCKHORST STADSFABRIEK team
onder leiding van Melle Smets

 


 

Colofon:
BINCKHORST STADSFABRIEK is een voorstel van Melle Smets dat in opdracht van Autonië is ontwikkeld. Het programma Autonië / over auto, cultuur en nieuwe mobiliteit (2013-2015) is bedacht door Hans Venhuizen en in samenwerking met Sabrina Lindemann (Mobiel Projectbureau OpTrek) ontwikkeld als manifestatie voor de Binckhorst.

Autonië is mede mogelijk gemaakt door: Stichting DOEN, Mondriaan Fonds, Gemeente Den Haag en Stroom Den Haag.


Urban curating is een strategie van communicatie en verbindingen: door het samenbrengen van verschillende terreinen, het esthetische en politieke, het sociale en het symbolische, maakt urban curating er deel van uit. Door het leggen van dwarsverbanden tussen de verschillende actoren op de diverse terreinen, wordt het potentieel voor verandering ontsloten.