Methodieken

creëren van waardeketens, co-creatie, kennisontwikkeling
 
ReSourceCity Brouwersbrood

Brood gebakken met bierbostel van brouwerij Kompaan in de Binckhorst


Brouwersbrood is een onderdeel van het langlopende project ReSourceCity dat bestaat uit het creëren van slimme waardeketens in de Haagse Binckhorst zodat nieuwe producten en diensten geproduceerd kunnen worden.

In 2013 heeft Superuse Studios in opdracht van OpTrek een Quick scan uitgevoerd en een lokale bierbrouwer (Kompaan), een cateraar (Lunchboxx), een bakker (Lekker Brood) en een paddenstoelenkweker in de Binckhorst samen gebracht. Hij liet zien hoe de reststroom van het ene bedrijf een grondstof voor de ander kan zijn. Het ecosysteem voor locale voedselproductie wordt ingezet om de (her)ontwikkeling van het bedrijventerrein een extra impuls te geven en de wederzijdse betrokkenheid in het gebied te vergroten. Dit onderzoek is gebaseerd op de principes van de Blauwe Economie (Circulaire Economie) waarbij zoveel mogelijk waarde wordt gecreëerd met de reeds aanwezige grondstoffen en activiteiten.

In 2013 is Lekker Brood gaan experimenteren met het bierbostel van de lokale brouwerij Kompaan. Tevens hebben studenten aan de Haagse Hogeschool onderzoek gedaan naar de voedingswaarde van bierbostel en de verwerkingswijze daarvan in brood. Er hebben brood-proeverijen plaatsgevonden en klantonderzoek. Er zijn broden gebakken.

Helaas zijn er nog steeds wat juridische hobbels te nemen voor dat we het brood op de markt kunnen brengen. We zijn ermee bezig…
 


Urban curating onderzoekt de gegevens van een plek door deel te worden van de transformatie ervan. In deze zin is urban curating niet zuiver, het houdt zich bezig met alle aspecten van het spel.