Methodieken

ander perspectief aanbieden, kennisontwikkeling, onderzoek, verbindingen leggen, waardeontwikkeling , werken met bestaande potenties en kwaliteiten
 
Over auto, cultuur, nieuwe mobiliteit Autonië-Binckhorst
Over auto, cultuur, nieuwe mobiliteit Autonië-Binckhorst
Over auto, cultuur, nieuwe mobiliteit Autonië-Binckhorst
Over auto, cultuur, nieuwe mobiliteit Autonië-Binckhorst
Over auto, cultuur, nieuwe mobiliteit Autonië-Binckhorst
Over auto, cultuur, nieuwe mobiliteit Autonië-Binckhorst
Over auto, cultuur, nieuwe mobiliteit Autonië-Binckhorst
Over auto, cultuur, nieuwe mobiliteit Autonië-Binckhorst

Autonië / over auto, cultuur en nieuwe mobiliteit 2013-2015

Lezingen, presentaties, wedstrijde, film-en talkshow ‘Autogasten’ en kofferbakmarkten in de Haagse Binckhorst

Het Haagse bedrijventerrein de Binckhorst is sinds jaar en dag het kloppend hart van auto-lievend Den Haag en haar omgeving. Hier kun je tanken, pimpen, kopen, overspuiten, wassen en cabriolleren. De auto zit hier al decennia in de poriën van het gebied. Maar door de voorbereidingen voor grootschalige stedelijke vernieuwingen is de positie van de autobranche in de Binckhorst veranderd. Met het project Autonië zetten we de deur open naar een nieuwe rol voor de auto in de Binckhorst. We gaan met de auto op zoek naar een nieuwe mobiliteit. Autonië positioneert de auto als aanjager voor ontwikkeling in de Binckhorst.

Het project Autonië, over auto, cultuur en nieuwe mobiliteit zet in 2013-2015 de rol die de auto voor de hedendaagse stad speelt, en in het bijzonder voor de Binckhorst, centraal. De auto is namelijk veel meer dan een object: het is een veroorzaker van ervaringen, drager van identiteiten, maker van architectuur, ontsluiter van landschappen en aanjager van innovaties. Kortom de auto zit diep geworteld in onze hedendaagse cultuur en speelt een grote rol in al ons handelen. Met een divers programma gaat Autonië deze cultuur zichtbaar en ervaarbaar maken voor een breed publiek.

Tijdens evenementen, tentoonstellingen, wedstrijden en symposia in de Binckhorst kun je de cultuur van de auto in al haar facetten beleven.

---------------------------------------------------

Achtergrond informatie

Autonië #1 was de kick-off van het project in Ateliercomplex De Besturing, tijdens welke de kofferbakmarkt en de auto-binnen-spiegel-ornamenten-winkel werden geïntroduceerd op de Binckhorst.
Tijdens Autonië #2 De auto van de toekomst: Upgraden of Downgraden? in de Binnenstadgarage  stond kunstenaar Melle Smets en zijn do-it-yourself auto de Turtle 1 centraal. Het programma richtte zich op de recente auto-geschiedenis waarbij met een ongelooflijk vernuft de auto tot een optimale, individuele mobiliteitsmachine is ontwikkeld. Met als gevolg een trend die, na de periode van ongekende upgrading van de autotechniek, een sentiment naar downgraden gecreëerd heeft waarbij de consument de controle over zijn auto en haar repareerbaarheid weer terug neemt.
Autonië #3: De virtuele wereld in de auto, de auto in de virtuele wereld in het Depot van het Haags Bus Museum verkent de nieuwste technologieën op het gebied van navigatie, automotive, games en augmented reality.
De verkenningen van de cultuur van de auto vonden uiteindelijk hun weerslag in de Auto-Showroom van de Toekomst op 1 november 2014  tijdens Autonië #4.

Autonië #4  presenteerde inspirerende ideeën waarin de Binckhorst als een paradijs voor nieuwe mobiliteit werd gepresenteerd.
Hoe kan de Binckhorst functioneren als knooppunt in een nieuwe netwerk van mobiliteit? En hoe kan de bestaande lokale expertise rondom de auto daarin worden gecontinueerd? In opdracht van Autonië onderzochten de productontwerpers Studio Makkink&Bey, architecten en denkers Ernie Mellegers, Henk Jan Imhoff & Ivo Jeukens (Rotterdamse Academie van Bouwkunde) en kunstenaar Melle Smets deze vragen.

Melle Smets heeft een plan ontwikkeld: het Binck Mobiliteitscentrum waar alle huidige werkplaatsen van de Binckhorst aan elkaar gekoppeld zijn zodat er een flexibele assemblage fabriek ontstaat die zowat alles kan maken op wielen!
Ernie Mellegers en co geven uitleg bij hun toekomstvisie voor de Binckhorst: de MAYA megastructure. Een verzamelplek voor diverse mobiliteitsfuncties zoals reparaties, opleidingen en leisure.
Studio Makink & Bey ziet de Binckhorst als testgebied waar bijvoorbeeld het afval-sorteerbedrijf zich ontwikkelt als tankstation dat autobrandstof uit huisafval of autobanden levert.
Het publiek en ondernemers uit de Binckhorst gaan met elkaar in gesprek over de haalbaarheid dan wel wenselijkheid van de verschillende ideeën.


Autonië #5, FINALE

Met een uniek drive-in-event op zaterdag 11 april 2015 wordt het project Autonië / over auto, cultuur en nieuwe mobiliteit in de Haagse Binckhorst afgerond.

Autonië onderzocht de potentie van de auto & nieuwe mobiliteit als aanjager voor ontwikkelingen en innovatie in de Binckhorst. Met een divers programma in 2013 – 2015 verkenden Hans Venhuizen en Sabrina Lindemann, de initiatiefnemers van Autonië, in welke mate de auto ons leven beïnvloedt en welke kansen er liggen voor de toekomst. In het bijzonder voor de vele auto gerelateerde bedrijven in de Binckhorst; een verouderd bedrijventerrein in transitie in Den Haag. Tijdens presentaties, de film- en talkshow Autogasten, symposia, kofferbakmarkten en onderzoeken, was de cultuur van de auto 1,5 jaar in al haar facetten te beleven. Tijdens de FINALE worden de bevindingen van dit project gepresenteerd en de betekenis voor de Binckhorst geconcretiseerd.

Drive-in-Event
Publiek wordt uitgenodigd om op zaterdag 11 april met een eigen voertuig (van ligfiets tot auto) te parkeren in de grote hal van het Depot Haags Bus Museum aan de Binckhorstlaan. Op vier ‘pleinen’ in de hal kan het publiek zich een dag lang onderdompelen in bijzondere aspecten van de auto-cultuur en nieuwe mobiliteit.

Programma
14:00 uur Welkom met koffie-thee-limonade-taart
14:00-17:00 uur doorlopend programma op de vier pleinen: presentaties, workshop Automode, expositie en meer
17:00 uur Lancering Stadsfabriek door wethouder Joris Wijsmuller en de te-water-lating van de auto-boot.
18:00-22:00 uur BBQ en Drive-In-Bioscoop

Toegang: gratis.
Locatie: Depot Haags Bus Museum, Binckhorstlaan 215 C, Den Haag.

NB: Er is geen pinautomaat aanwezig, dus consumpties dienen contant betaald te worden. Gelieve hierop te anticiperen.

———————
Toelichting programma 11 april

Op het Ultra Moderne Technologie plein leer je o.a. over de 'auto als energiecentrale' van The Green Village.

Op het Nieuwe Mobiliteitsplein kun je meedoen aan de Future Mobility Meetup, een organisatie die zich bezighoudt met de wereld van de zelfrijdende auto, de gepersonaliseerde OV en nieuwe vormen van stadsdistributie.

Op het Binckhorst Marktplein ervaar hoor je meer over je de Stadsfabriek van kunstenaar Melle Smets en kun je een mobiele fototentoonstelling zien van Stichting Haags Industrieel Erfgoed over de autohistorie van de Binckhorst. Ook de toekomstscenario’s voor de Binckhorst van productontwerpers Studio Makkink&Bey en architecten en denkers Ernie Mellegers, Henk Jan Imhoff & Ivo Jeukens (Rotterdamse Academie van Bouwkunst) komen nog een keer voorbij.

Op het Auto-cultuur plein staat kunstenaar Lambert Kamps centraal. Hij bouwt op locatie in de Binckhorst een oude auto om tot boot die op 11 april te water zal worden gelaten! Zijn auto-boot maakt de huidige veranderingen van het gebied letterlijk zichtbaar: de afgedankte auto wordt hergebruikt en getransformeerd tot een nieuw, lokaal in te zetten vervoersmiddel.

Refunc/Millegomme geeft een workshop Automode waarbij het bedrukken van kleding met auto onderdelen wordt onderzocht. Verder zijn er bijzondere auto’s van CarArt te zien, de binnenspiegel-ornamentenwinkel is weer present en een gloednieuwe AUTONIË-stijlkamer wordt eenmalig gepresenteerd.

De FINALE wordt afgesloten met een primeur: een Drive-in-Bioscoop met films waar de auto de hoofdrol in speelt. Voorafgaande aan het afsluitende filmprogramma is er een BBQ van De keuken van het ongewenste dier.


Op Facebook Autonië-Binckhorst vindt je meer informatie over het project en de events.


 

 

 

In samenwerking met:  Lisa Lente (productie), BuroCreatie/ Marianne Volleberg (publiciteit), We-Are-Amp (vormgeving) MINK (videoregistratie), Gert Jan Gerlach, alle medewerkers en vrijwilligers en wisselende partners voor de locaties..

Colofon: Autonië / over auto, cultuur en nieuwe mobiliteit is bedacht door Hans Venhuizen en in samenwerking met Sabrina Lindemann (Mobiel Projectbureau OpTrek) ontwikkeld als manifestatie voor de Binckhorst.

Mede mogelijk gemaakt door: Stichting DOEN, Mondriaan Fonds, Gemeente Den Haag, Stroom Den Haag.

Autonië#2 de TURTLE 1 van Melle Smets

De TURTLEL1 in de Binnenstadgarage

Autonië#2 lezingen en presentaties

 Kofferbakmarkt

3D geprinte Eco-auto

Rob van Loevezijn van de Zuyd Hogeschool

Introductie Lieven van Velthoven

Kofferbakmarkt

Auto-boot van Lambert Kamps

Lancering Binckhorst Stadsfabriek

waterstofauto

Wethouder Joris Wijsmuller tekent manifest Stadsfabriek

 

 


Urban curating is een strategie van communicatie en verbindingen: door het samenbrengen van verschillende terreinen, het esthetische en politieke, het sociale en het symbolische, maakt urban curating er deel van uit. Door het leggen van dwarsverbanden tussen de verschillende actoren op de diverse terreinen, wordt het potentieel voor verandering ontsloten.