Methodieken

kennisontwikkeling, reflectie
 
ReSourceCity Binckhorst Inspiratie Talks
ReSourceCity Binckhorst Inspiratie Talks
ReSourceCity Binckhorst Inspiratie Talks

Inspiratie Talks

Als onderdeel van ReSourceCity Binckhorst organiseert Mobiel projectbureau OpTrek een lezingenreeks (Inspiratie Talks) over inspirerende initiatieven die bijdragen aan de (organische) ontwikkeling van een gebied. Denk aan vernieuwende koppelingen tussen lokale ‘grondstoffen’ en behoeften, bottom up gebiedsmarketing, bouwen met crowdsourcing en nieuwe lokale economieën. De reeks geeft inzicht in verschillende werkwijzen en probeert de meerwaarde van dit soort initiatieven voor de betrokken partijen te duiden.

#1 De metamorfose van oud brood – ontwerpcollectief Pink Pony Express
Zondag 9 maart 2014, 15.00-16.30 met aansluitend een borrel

Locatie: Ateliercomplex De Besturing, Saturnusstraat 91, Den Haag
Het vinden van (rest)materialen als geschikte grondstof voor de ontwikkeling van een nieuw product is één. Maar hoe organiseer je vervolgens een productieketen die ook beantwoordt aan lokale behoeften? Hoe motiveer je lokale partijen om bij te dragen aan deze keten? En wie profiteert uiteindelijk op welke manier van de resultaten?
In het project Supernatural (Kolenkit, Amsterdam) produceert het ontwerperscollectief Pink Pony Express energie met oud brood. In de Islamitische cultuur is brood heilig. Het mag niet weggegooid worden in de prullenbak, maar moet teruggegeven worden aan de aarde. Uit respect voor graan strooien Moslims daarom hun oud brood in parken en op groenstroken langs de straat. Pink Pony Express bedacht een alternatieve bestemming voor deze ‘grondstof’ en ontwikkelde samen met de Marokkaanse vereniging Fath een machine waarmee het omgezet wordt in biogas. Hun grootste droom: met dit biogas de lokale moskee verwarmen.

#2 Bottom up gebiedsmarketing – Emilie Vlieger en Floris Grondman (Vliegerprojecten)
Zondag 6 april 2014, 15.00-16.30 met aansluitend een borrel

Locatie: Ateliercomplex De Besturing, Saturnusstraat 91, Den Haag
Bij de term ‘gebiedsmarketing’ denken we veelal aan een top down benadering van een buurt, wijk of stadsdeel. Maar wat gebeurt er als bewoners en gebruikers van een gebied zelf de specifieke kwaliteiten benoemen en uitvergroten? Welke nieuwe handvaten voor gebiedsontwikkeling dragen zij aan vanuit hun eigen achtergrond en de karakteristieke eigenschappen van de plek? Kunnen lokaal ontwikkelde producten bijvoorbeeld het imago van een gebied versterken? En wat levert deze bottom up benadering op ten opzichte van de reguliere aanpak?
Het project Meer Merwede (Merwedekanaalzone, Utrecht) is een voorbeeld van een gezamenlijke gebiedsaanpak en –promotie. Emilie Vlieger (Vliegerprojecten) en Floris Grondman zet zich hier samen met ondernemers, bewoners, gemeente, ontwikkelaars en eigenaren in voor de transformatie van dit distributiegebied naar een woon-, werk- en recreatiegebied.

#3 Inspiratie Talk (Internationaal) 'Ontwerp' als tool in de wijkontwikkeling/ Leren van Istanbul – Asli Kiyak Ingin uit Istanbul
Datum: maandag 26 mei 18.30-19.30 uur met aansluitend een borrel
Locatie: Komeetweg 13-15, 2516 AV Den Haag
Voertaal ENGELS
De Binckhorst is - als gespecialiseerd productiegebied - uniek in Den Haag, maar kent haar gelijken in andere steden, ook buiten Nederland. In Istanbul bijvoorbeeld waar de wijk Sishane van oudsher bekend staat als de wijk die zich specialiseerde in elektriciteit, licht en lampen. En net als de Binckhorst, werd ook Şişhane ‘bedreigd’ door projectontwikkelaars die met name geïnteresseerd waren in de locatie en het geld dat ze er konden verdienen met woningen, bedrijven, winkels en hotels. Om te laten zien welke waarde voor de stad Shisane vertegenwoordigd en hoe de specifieke kennis kan worden ingezet om het gebied van binnenuit te ontwikkelen startte architect en ontwerper Asli Kiyak Ingin (Istanbul, Turkije) in 2006 het project Made in Şişhane op. Het doel van Made in Şişhane is om de rijkdom aan kennis en de aanwezige productie-en communicatienetwerken zichtbaar te maken en te verrijken door onder meer kunstenaars, ontwerpers en architecten te betrekken. Het project bestaat uit workshops, opdrachten en presentaties die laten zien hoe 'ontwerp' de toekomst van het gebied mede kan vormen.
Deze Inspiratie Talk vormt tevens de publieke afsluiting van de Stadsklasdag waarin Sabrina Lindemann samen met Asli Kiyak Ingin met een groep stedenbouwers, onderzoekers en ontwerpers op zoek gaat naar manieren om vanuit productie en ondernemerschap de Binckhorst te ontwikkelen. Zie voor meer informatie over de Stadsklas. Deze Inspiratie Talk is een co-productie met Stroom Den Haag.

#4 Community currencies als tool in de gebiedsontwikkeling –Rob van Hilten, QOIN
Woensdag 11 juni 2014, 15.00-16.30 met aansluitend een borrel

Locatie: Ateliercomplex De Besturing, Saturnusstraat 91, Den Haag
In aanvulling op ons formele economische systeem in Euro’s ontstaan in buurten en wijken steeds vaker lokale betaalmiddelen en informele betaalsystemen. Denk aan nieuwe vormen van dienstenruil, leningen (zoals crowdfunding), samenwerkingsvormen en gedeeld gebruik van (privé) voorzieningen of Bitcoins als en parallelle munt. In deze netwerkeconomieën speelt geld niet per se de hoofdrol. Welke toegevoegde waarde hebben deze lokale informele economieën? Hoe ontwikkelen ze zich op de langere termijn? En welk effecten hebben ze op de lokale sociale netwerken en het functioneren van een buurt, wijk of gebied?
Rob van Hilten (QOIN - Money that matters) komt onder ander vertellen over het project TradeQoin.

#5 Bouwen met behulp van crowdsourcing - Ralf van Tongeren, Huis van Overvloed
Woensdag 16 juli 2014, 19.00-20.30 uur
met aansluitend een borrel
Locatie: Ateliercomplex De Besturing, Saturnusstraat 91, Den Haag
Het aantal (bouw)projecten waarbij publiek een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling ervan groeit. Denk aan ontwerpers die bouwmaterialen verzamelen via marktplaats.nl (Noorderparkbar, Amsterdam-Noord) of via een container in de buurt (Straatlokaal, Utrecht) of het Huis van Overvloed geïnitieerd door Ralf van Tongeren.
Is deze vorm van bouwen met behulp van crowdsourcing vooral om economische redenen interessant? Wat is de meerwaarde van zo’n proces ten opzichte van reguliere bouwprocessen? En welk effect heeft deze werkwijze op het uiteindelijke eindresultaat en het gebruik ervan? Ralf van Tongeren verteld over zijn ervaringen met het Huis van Overvloed in Nijmegen, dat volledig zonder geld is gebouwd.
 
 

Afbeelding: #3 Inspiratie Talk (Internationaal) 'Ontwerp' als tool in de wijkontwikkeling/ Leren van Istanbul – Asli Kiyak Ingin uit Istanbul, onderdeel van de Stadsklas (Stroom den Haag). Locatie: Papierwarenfabriek Jero in de Binckhorst.

Fotografie Sabrina Lindemann, Marc Faasse (broodvergister Pink Pony Express) e.a

Volg de ontwikkeling van ReSourceCity Binckhorst op:
facebook: Resourcecity Binckhorst

Aanmelden is gewenst via: info@optrekbinckhorst.nl

Mede mogelijk gemaakt door: Stichting DOEN

Tara Karpinski (Pink Pony Express), Amsterdam

Emilie Vlieger (Meer Merwede), Utrecht

Asli Kiyak Ingin (Made in Şişhane), Istanbul

Rob van Hilten (Qoin), Amsterdam

Ralf van Tongeren (Huis van Overvloed, Nijmegen)


Urban curating is een multidimensionale onderneming die reageert op wat er in een gegeven situatie noodzakelijk is, door die situatie te overstijgen, door te rebelleren tegen dwang en beperkingen – door middel van de verbeelding.